Przerwy techniczne

Załącznik nr 3. Przerwy techniczne oraz rekompensaty za awarie techniczne
 
Artykuł 1. PRZERWY TECHNICZNE

1. W serwisie Awen mogą być przeprowadzane okresowe przerwy techniczne, które mają na celu rozwój oraz zminimalizowanie ryzyka awarii. W tym czasie przeprowadzane są zmiany w systemie informatycznym. Przerwy techniczne są przeprowadzane, o ile to możliwe, w godzinach nocnych. Serwis Awen informuje Użytkowników o planowanych przerwach technicznych.  
2. Przerwy techniczne wpływają na przebieg Transakcji w następujący sposób:

a. Jeżeli termin zakończenia Oferty przypada na okres przerwy i czas trwania przerwy technicznej jest krótszy niż 12 godzin, to Transakcje ulegają przedłużeniu o 24h – zakończenie Oferty odbywa się 24h dłużej niż było to wcześniej określone.
b. Oferty publikowane w momencie rozpoczęcia przerwy technicznej (gdy przerwa techniczna jest dłuższa niż 12 godzin) ulegają przedłużeniu o 24 godziny.

Artykuł 2. AWARIE TECHNICZNE

1. Awaria techniczna występuje wtedy, gdy w danej chwili wszyscy lub większość Użytkowników traci możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu Awen, co jest spowodowane problemami informatycznymi serwisu.
2. W razie wystąpienia awarii technicznej:

a. W przypadku awarii technicznej trwającej mniej niż 6 godzin – Oferty, których zakończenie miało nastąpić w tym czasie są przedłużone o 24h.
b. W przypadku awarii technicznej trwającej więcej niż 6 godzin i mniej niż 24h – publikowane w momencie awarii Oferty są przedłużane o 24 godziny.
c. W przypadku awarii technicznej trwającej więcej niż 24 godziny - publikowane w momencie awarii Oferty są przedłużane o wielokrotność okresu 24 godzin. Wielokrotność liczy się za każdym razem od kolejnych rozpoczętych 24 godzin trwania awarii.

Jeżeli którejkolwiek z Ofert z powodu wystąpienia awarii technicznej, nie udało się przedłużyć i nastąpiło jej zakończenie, wówczas nie zostaną naliczone opłaty i prowizje dotyczące danej Oferty, zaś pobrane są zwracane w terminie do 14 dni od daty pojawienia się awarii.

Artykuł 3. BŁĘDY TECHNICZNE

Błąd techniczny to każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem systemu informatycznego serwisu Awen, ale inny niż opisany w artykule 2 niniejszego Załącznika. Decyzja o ewentualnych zwrotach i rekompensatach jest podejmowana każdorazowo po usunięciu błędu technicznego, po uwzględnieniu jego rodzaju, długości trwania oraz skali negatywnych skutków.
 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: Szybkie płatnosci internetowe Dotpay