Zasady tworzenia opisu Transakcji

Załącznik nr 2. Zasady tworzenia opisu Transakcji
 
Artykuł 1. TREŚĆ OFERTY
 
1. Opis Transakcji jest tworzony przez Sprzedającego poprzez dostępny w serwisie Awen formularz sprzedaży. Formularz sprzedaży w szczególności powinien zawierać: rodzaj Transakcji (Licytacja/Kup Teraz/ Licytacja i Kup Teraz), kategorię, tytuł Transakcji, opis oferowanego Towaru, cenę, ilość Towaru, czas emisji Transakcji oraz warunki dostawy i płatności. W przypadku  Licytacji należy określić cenę wywoławczą oraz opcjonalnie cenę minimalną i ewentualną cenę Kup Teraz Towaru. Sprzedający powinien uzupełnić opis Transakcji przynajmniej jednym zdjęciem Towaru. Istnieje możliwość ustawień dodatkowych opcji w postaci promocji Transakcji w serwisie Awen (tj. Pogrubienie/Podświetlenie/Wyróżnienie/Strona Główna).
2. Opis Transakcji nie może zawierać treści, które:
-naruszają przepisy prawa; naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu; zawierają wyrażenia, słowa i zwroty niezgodne z normami obyczajowymi; są treściami drastycznymi.
3. Istotne treści powinny być wprowadzane w języku polskim w formie tekstowej. Użytkownik może zaprezentować w Ofercie treści znajdujące się na serwerach nienależących do serwisu Awen, jednak nie mogą być to treści istotne.
4. Wprowadzana przez Użytkownika Oferta nie może zawierać w sobie reklam, treści ogłoszeniowych (na przykład „kupię”, „zamienię”), treści promocyjnych a także innych treści, które zachęcają i ułatwiają przeprowadzenie zakupu poza serwisem Awen.
5. Sprzedający nie może dać do wyboru Kupującemu różnych cech oferowanego Towaru (np. model, rozmiar). W przypadku sprzedaży w jednej Ofercie wielu sztuk Towaru, Sprzedający może umożliwić wybór koloru lub wzoru graficznego jednak musi przy tym zawrzeć aktualną informację o ilości dostępnych Towarów o danym kolorze lub wzorze graficznym. W kategorii „Obuwie” Sprzedający może dać do wyboru Sprzedającemu różne rozmiary Towaru poprzez załączenie w opisie Transakcji informacji o dostępnych rozmiarach.
6. Nie jest dopuszczalne umieszczenie tytule, parametrach i treści Oferty słów, które służą manipulowaniu wynikami wyszukiwani Towarów w serwisie Awen.
7. Nie jest dopuszczalne używanie elementów Java, Javascript, HTML oraz innych języków programowania i technologii, które mogą negatywnie wpływać na funkcjonowanie serwisu Awen lub wprowadzają Użytkowników w błąd.
8. Dopuszczalne jest zamieszczenie przez Użytkownika w Ofercie adresów stron internetowych jedynie, gdy:
a. nie jest prowadzona za ich pośrednictwem działalność handlowa, a dane do których prowadzą poszerzają jedynie informacje o Towarze
b. stanowią przedmiot Oferty, np. serwis internetowy, domena internetowa, usługa hostingowa.
9. Sprzedający może zaoferować w Ofercie rabat lub bezpłatny dodatek (gratis) pod warunkiem, że Kupujący, który go otrzymuje nie jest wybierany na zasadzie losowania
10. Sprzedające zobligowany jest do wskazania w treści Oferty informacji dotyczących terminu realizacji zamówienia (czas wysyłki).
11. Sprzedający określa w ramach Oferty cenę brutto Towaru (nie dotyczy kategorii w których nie jest pobierana prowizja od sprzedaży- Załącznik nr 4)
12. W treści Oferty nie można umieszczać informacji, różnicujących sytuację Kupujących w ramach korzystania z usługi płatniczej opisanej w Załączniku 7 niniejszego Regulaminu
13. W kategorii „Biżuteria i zegarki”, „Delikatesy”, „Erotyka”, „Filmy”, „Fotografia” oraz „Konsole i automaty” ilość wystawionych równocześnie Ofert przez Sprzedającego posiadającego status Konta Firma nie może przekraczać 30 000.

Artykuł 2. ZDJĘCIA (MINIATURKI)

Towar oferowany przez Sprzedającego musi być zaprezentowany przynajmniej na jednym zdjęciu zamieszczonym na serwerze serwisu Awen. Zdjęcie musi spełniać przedstawione poniżej wymagania:
  1. Na zdjęciu powinien być zamieszczony jedynie Towar, który jest przedmiotem sprzedaży. Dopuszcza się prezentowanie Towaru na modelach lub modelkach. Towar może być również prezentowany w kontekście jego zastosowania bądź aranżacji.
  2. W sytuacji gdy zdjęcie ofertowanego Towaru nie przedstawia jego istotnych cech, dopuszcza się graficznego określenia ich na miniaturce (np. smak, zapach, kolor)
Artykuł 3. OPCJE DODATKOWE
 
Sprzedający może odpłatnie zastosować niżej wymienione opcje dodatkowe:
  1. Pogrubienie – tytuł Oferty jest oznaczony wytłuszczoną czcionką przy wyszukiwaniu Towarów w serwisie Awen
  2. Podświetlenie – tło powierzchni informacji o Ofercie przy wyszukiwaniu Towarów w serwisie Awen zostaje wyróżnione odmiennym kolorem
  3. Wyróżnienie – informacje o Ofercie przy wyszukiwaniu Towarów w serwisie Awen zostają prezentowane w oznaczonym miejscu ponad Ofertami Sprzedających, którzy nie skorzystali z opisywanej tu opcji dodatkowej.
  4. Strona główna – informacje o Ofercie są prezentowane na stronie głównej serwisu Awen. Mechanizm każdorazowo losowo wybiera 16 wyświetlanych Ofert. Opcja dodatkowa nie jest możliwa dla ofert z działu: „Erotyka”, „Wina” w kategorii „Delikatesy” oraz „Żywe zwierzęta: w kategorii „Dom i ogród”.
Artykuł 4. WIADOMOŚĆ DLA KUPUJĄCEGO I INFORMACJE OD SPRZEDAJĄCEGO
 
Zgodnie z artykułem 7.4. Regulaminu, Sprzedający może w ramach potwierdzenia zamieścić informacje dodatkowe, które są związane z zawarciem umowy. Niedopuszczalne jest zamieszczanie informacji, które naruszają przepisy prawa lub niniejszego Regulaminu a w szczególności:
 
  1. Informacje dodatkowe nie mogą zawierać adresów stron internetowych (np. w formie linków, odsyłaczy), za których pośrednictwem jest prowadzona działalność handlowa
  2. Informacje dodatkowe nie mogą zawierać reklam, treści ogłoszeniowych, promocyjnych, a także innych elementów, które ułatwiają wykonanie zakupów poza serwisem Awen
  3. Informacje dodatkowe nie mogą być sprzeczne z treścią Oferty.

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: Szybkie płatnosci internetowe Dotpay