Towary zakazane i dopuszczone warunkowo

Załącznik nr 1. Towary zakazane i dopuszczone warunkowo
 
Artykuł 1. Towary zakazane
Poniżej przedstawiono Towary, które nie mogą być przedmiotem Oferty w serwisie Awen:
1. treści, które zawierają treści pornograficzne, wzywające do nienawiści na tle różnic etnicznych, rasowych, światopoglądowych i narodowościowych lub tych które naruszają dobra osobiste osób trzecich,
2. filmy, muzyka, oprogramowanie oraz inne Towary naruszające własność intelektualną,
3. produkty nieoryginalne,
4. niebezpieczne substancje chemiczne oraz materiały wybuchowe,
5. narkotyki,
6. substancje psychotropowe oraz środki odurzające,
7. przepisane przez lekarza produkty lecznicze i inne leki (zastrzeżenie stanowi artykuł 2 pkt 7)
8. napoje alkoholowe (zastrzeżenie stanowi artykuł 2 pkt 8)
9. wyroby tytoniowe (zastrzeżenie stanowi artykuł 2 pkt 2), papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe, części.
10. organy ludzkie lub zwierzęce,
11. żywe lub martwe zwierzęta oraz ich części i produkty pochodne, które są umieszczone w aneksach A-D rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
12. psy i koty, które są wprowadzane do obrotu poza miejscami ich hodowli lub chowu,
13. zwierzęta, które nie posiadają rodowodu lub metryki,
14. akcje, obligacje, udziały w spółkach i inne papiery wartościowe, wierzytelności, polisy i produkty ubezpieczeniowe, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych a także wszelkie inne instrumenty finansowe, które są oferowane jako forma lokowania lub inwestowania środków pieniężnych. Wyjątek stanowią materialne papiery wartościowe o wartości jedynie kolekcjonerskiej.
15. kryptowaluty (np. litecoin) a także produkty i usługi z nimi związane,
16. oprogramowanie, które narusza licencję producenta (wersja testowa, shareware, freeware, abandonware),
17. oprogramowanie, które jest przystosowane do prowadzenia działań naruszających aktualnie obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje,
18. adresy stron www i serwerów FTP (wyjątek stanowią domeny internetowe),
19. instrukcje i informacje nie mające charakteru usługowego, a szczególnie: porady, które dotyczą omijania regulaminów, porady dotyczące stron internetowych dających profity finansowe (np. zyski z banerów internetowych).
20. dostępy do torrentów oraz konta bezpłatnych serwisów internetowych,
21. dostępy do stron erotycznych/pornograficznych i wirtualne waluty, które obowiązują w takich serwisach,
22. konta w programach lojalnościowych i partnerskich oraz związane z takimi programami usługi,
23. bazy danych (zalicza się tu również dane osobowe oraz adresy e-mail),
24. katalogi sprzedaży bezpośredniej oraz katalogi wysyłkowe. Wyjątek stanowią nieaktualne katalogi o wartości jedynie kolekcjonerskiej,
25. karty dekoderów cyfrowych (np. NC+, Cyfrowy Polsat) oraz urządzenia będące własnością właścicieli tego typu platform,
26. prace dyplomowe, maturalne, wypracowania oraz inne tego typu prace i usługi, powiązane z tworzeniem takich prac,
27. systemy do gier liczbowych, zakładów bukmacherskich, systemy inwestycji giełdowych, wszelkie usługi powiązane z pomocą przy przystępowaniu do tego typu gier i zawieraniu zakładów. Wyjątek stanowią oficjalne publikacje książkowe, które posiadają nadany im nr ISBN,
28. narzędzie rybackie i urządzenia połowowe, których posiadanie ograniczone jest przepisami prawa,
29. broń, amunicja w rozumieniu Ustawy o Broni i Amunicji (zastrzeżenie stanowi artykuł 2 pkt 9)
30. karty pojazdu i dowody rejestracyjne pojazdów wystawiane do sprzedaży bez pojazdów do których zostały wydane. Zabronione jest również oferowanie pojazdów bez dokumentów,
31. kupony rabatowe, zniżkowe, wszelkie dokumenty, które uprawniają do skorzystania z upustu lub innej korzyści zakupowej poza serwisem Awen,
32. wszelkie publikacje występujące w formie elektronicznej wystawione poza kategorią „Ebooki”
33. sztabki złota, złote monety, złom złotniczy oraz sztabki srebra i złom srebrny,
34. karty płatnicze prepaid
Artykuł 2. Towary dopuszczone warunkowo
 
Dopuszczalne jest wystawienie tych Towarów, jeżeli spełnione są przedstawione poniżej warunki zaś opis Transakcji zawiera opisane treści.
 
Lp. Rodzaj towaru Warunki Wymagane elementy opisu
1 Zwierzęta inne niż wymienione w art. 1 pkt. 11,12,13 powyżej Humanitarne i bezpieczne warunki transportu (preferowany odbiór osobisty) Oświadczenie o zapewnieniu humanitarnych i bezpiecznych warunków transportu.
2 Wyroby tytoniowe Charakter wyłącznie kolekcjonerski Oświadczenie o wyłącznie kolekcjonerskim charakterze Towaru
3 Dekodery telewizji satelitarnej Brak własności firm telewizji satelitarnej Podanie numeru seryjnego sprzedawanego dekodera.
4 Videobooki i audiobooki, które nie są oficjalnymi wydawnictwami Sprzedający jest jedynym autorem publikacji lub jej wydawcą. Podanie numeru ISBN znajdującego się w bazie danych Biblioteki Narodowej na stronie http://alpha.bn.org.pl/search*pol/
5 Bilety na imprezy rozrywkowe, artystyczne i sportowe. Dopuszczalna jest jedynie opcja Kup Teraz. Cena sprzedawanego biletu nie może być wyższa od ceny nominalnej. Informacja tekstowa mówiąca o wysokości ceny nominalnej biletu.
6 Karty gwarancyjne Dopuszczalne są jedynie karty gwarancyjne dołączone do Towarów objętych gwarancją. Nie mogą być one samodzielnym przedmiotem sprzedaży.  
7 Leki (OTC) Dopuszczalna jest tylko opcja Kup Teraz. Leki mogą być sprzedawane wyłącznie przez apteki ogólnodostępne, posiadające w serwisie Konto Firma i mające zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (zezwolenie musi być wydane przez wojewódzki inspektorat farmaceutyczny i wysłane do serwisu Awen przy zakładaniu Konta). Przy sprzedaży muszą być podane następujące informacje: Nazwa leku (OTC), dawka, postać leku (OTC), wielkość opakowania, ilości.  
Konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych apteki ogólnodostępnej: nazwa, adres, nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko farmaceuty będącego odpowiedzialnym za realizację umowy. Konieczne jest również umieszczenie w „Informacji od Sprzedającego” odnośnika do zezwolenia (format PDF).
8 Alkohole Sprzedaż dopuszczalna jest wyłącznie przez punkty sprzedaży alkoholu mające w serwisie Konto Firma i posiadające zezwolenie na sprzedaż alkoholu o zawartości od 4,5% do 18% (wyjątek stanowi piwo). Zezwolenie musi być wydane przez uprawniony do tego organ i wysłane do serwisu Awen przy zakładaniu Konta.
 
Przy sprzedaży muszą być podane następujące informacje: dane firmy, nazwa i adres punktu sprzedaży. Konieczne jest również umieszczenie w „Informacji od Sprzedającego” odnośnika do zezwolenia (format PDF).
Oświadczenie o treści: „Oświadczam, że prowadzę sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa, na podstawie aktualnego i ważnego zezwolenia. Miejscem zawarcia umowy z Kupującym jest adres punktu sprzedaży alkoholu. Warunkiem wydania Towaru jest weryfikacja przez dostawcę pełnoletniości Kupującego oraz stanu jego trzeźwości”.
9 Gazy pieprzowe Oferty mogą być zamieszczane wyłącznie w kategorii „Gazy pieprzowe” przez punkty, które posiadają koncesję na sprzedaż wyrobów o charakterze wojskowym lub policyjnym Zamieszczenie informacji o: nazwie gazu, składzie oraz stężeniu.
10 Paralizatory
(przedmioty dzięki którym obezwładnienie następuje przy użyciu energii elektrycznej)
Oferty mogą być zamieszczane wyłącznie w kategorii „Paralizatory” przez punkty, które posiadają koncesję na sprzedaż wyrobów o charakterze wojskowym lub policyjnym.


Średnia wartość prądu w obwodzie nie może być wyższa niż 10mA i energia nie może być wyższa niż 300mJ. Konieczne jest podanie informacji o: nazwie, producencie i natężeniu prądu.
Konieczne jest zamieszczenie oświadczenia o wartości prądu w obwodzie nie wyższej niż 10mA i energii nie wyższej niż 300mJ.
Treść oświadczenia jest następująca:
„Obrót przedmiotami obezwładniającymi przy użyciu energii elektrycznej reguluje ustawa z dnia 22 czerwca 2001 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2001 nr 67, poz. 679).
Zgodnie z nią sprzedaż takich produktów podlega ewidencjonowaniu, a Sprzedawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zawartych Transakcji. Przedmioty obezwładniające przy użyciu energii elektrycznej mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po zweryfikowaniu tożsamości”.
11 Broń palna i jej istotne części Broń rozdzielnego ładowania (niedopuszczalna jest broń na amunicję scaloną) wykonana przed rokiem 1885 lub jej replika  
Koniczne jest oświadczenie, że oferowana broń rozdzielnego ładowania lub jej istotne części została wykonana przed rokiem 1885 lub jest jej repliką.
12. Amunicja (np. pociski, granaty, miny) lub jej istotne części Amunicja musi być pozbawiona cech bojowych Konieczne jest oświadczenie potwierdzające, że amunicja pozbawiona jest cech bojowych.

 
13. Wiatrówki

 
Energia pocisku nie może być wyższa niż 17 J Konieczne jest oświadczenie, że energia pocisku nie jest wyższa niż 17 J.
14. Grzyby Posiadanie atestu wystawionego przez klasyfikatora lub grzyboznawcę (z wyłączeniem grzybów hodowlanych a także wprowadzonych do obrotu w innych krajach UE) Konieczne jest oświadczenie, że oferowane grzyby posiadają stosowny atest i dołączenie do opisu Oferty pliku w formie elektronicznej, który zawiera atest lub wyraźne zdjęcia etykiety zawierającej wymagane prawem informacje.

 
15. Materiały pirotechniczne Dopuszczalne jest wystawianie Ofert jedynie w kategorii “Fajerwerki” przez punkty posiadające koncesję. Oferta musi zawierać następujące informacje: nazwa producenta lub importera, znak dopuszczenia lub certyfikat produktu.
 
 

Pomoc i wsparcie

Płatności obsługuje: Szybkie płatnosci internetowe Dotpay